Pagkilala sa Qiyamah Pinakamahusay na pelikula ng 2012 ng YCC Film Desk

Nominado para sa Pinakamahusay na Pelikula ang mga sumusunod: Ang Paglalakbay ng mga Bituin sa Gabing Madilim ni Arnel Mardoquio, Kalayaan ni Adolf Alix, Jr. at Qiyamah ni Gutierrez Mangansakan II.

Kapansin-pansing ang mga naratibo ng mga nasabing pelikula ay umiinog sa mga lunang malayo sa sentro, sa mga lugar na nasa mga laylayan ng arkipelago. Ang kaakibat na kamalayan sa mga lugar na ito ay hinubog ng layong dikta ng heograpiya pati ng mga balitang madalas kakambal ang digma at gulo.

Sinuong nina Amrayda at Fatima kasama ng batang si Faidal ang pasikot-sikot na landas mula gubat hanggang dagat sa Paglalakbay ng mga Bituin sa Gabing Madilim. Masalimuot at puspos ng bagabag ang kanilang pagtakas sa tumutugis na militar. Ngunit ang pagtakas na madalas balot ng kaba ay nilapatan ng manaka-nakang saya, lumbay at panglaw, nagmistulang kuwento ng buhay: walang tiyak at minsa’y walang kasagutang mababanaag.

Paglalakbay-1
Arnel Mardoquio’s Ang Paglalakbay ng mga Bituin sa Gabing Madilim

Estasyon naman ng sundalong si Julian Macaraig ang isang isla sa pinag-aagawang Spratlys. Wari’y payapa, ang isla ay nakatagong yaman; hindi natitinag ng anupamang ingay o gulo. Ngunit puno ng ligalig ang katauhan ng halos hindi umiimik na si Julian, hawak sa madilim na sulok ng isip ang isang lihim pati ang mito ng kayamanan ng isla.

Sa isang bayan naman sa Maguindanao iikot ang malikhaing bisyon ng katapusan ng mundo sa Qiyamah. Iipuning unti-unti ang mga signos ng gunaw, hantungang mangyari’y pinaghahandaan at hindi maiiwasan.

kalayaan02
Ananda Everingham bilang sundalong Julian Macaraig sa Kalayaan ni Adolf Alix, Jr.

Bagama’t lutang ang mga naratibo ng mga pelikulang ito, hindi sila tali sa dayalog. Nakaangkla sa malikhaing paggamit ng tunog, matalas na editing, sa malalim na kaalaman ng lunan pati ng kapangyarihang humubog ng kuwento ang mga pelikulang Ang Paglalakbay ng mga Bituin sa Gabing Madilim, Kalayaan at Qiyamah. Karapat-dapat sa papuri ang epektibong pagkakatagni-tagni ng mga direktor sa mas malawak na konteksto ng salungatan pati na ng personal na kalagayan at dilema.

Iginawad ng Young Critics Circle Film Desk ang Pinakamahusay na Pelikula sa Qiyamah, idinerehe ni Gutierrez Mangansakan II. Ang masinop na paglalahad, matalas na editing, at ang mahusay na paggamit ng tunog at sinematograpiya ang nagpahatid ng ligalig na bunga ng kamalayan ng gunaw. Unti-unti tayong inilapit sa nakabubulag na liwanag ng katapusan ng mundo, ang dulo na manao’t madali’y darating din. Nakapaloob ang ating agam-agam at takot sa komunidad at lipunan, isang ugnayang hinabi sa paraang pino at poetiko.

qiyamah03
Gutierrez Mangansakan II’s Qiyamah
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s